Privacy

Falkostore gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening. Uw rekeningnummer, e-mailadres en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de verzendingen en eventueel het op de hoogte houden van acties met betrekking tot onze website. Uw gegevens zullen door ons niet aan derden worden verstrekt.